cinsiyetin toplumsal bir sistem aracılığıyla erkek ve kadın şeklinde birbirine karşıt olarak konumlandırılan iki cinsiyet ile sınıflandırılması

Kullanım örnekleri

cinsiyetin toplumsal bir sistem aracılığıyla erkek ve kadın şeklinde birbirine karşıt olarak konumlandırılan iki cinsiyet ile sınıflandırılması
gender binary
icon arrow

gender

Phonetic: "/ˈdʒɛndə/"

Part Of Speech: noun


Definition: Class; kind.


Definition: (grammar) A division of nouns and pronouns (and sometimes of other parts of speech) into masculine or feminine, and sometimes other categories like neuter or common, and animate or inanimate.


Definition: (now sometimes proscribed) Sex (a category such as "male" or "female" into which sexually-reproducing organisms are divided on the basis of their reproductive roles in their species).

Example: The effect of the medication is dependent upon age, gender, and other factors.


Definition: Identification as a man, a woman or something else, and association with a (social) role or set of behavioral and cultural traits, clothing, etc; a category to which a person belongs on this basis. (Compare gender role, gender identity.)


Definition: (hardware) The quality which distinguishes connectors, which may be male (fitting into another connector) and female (having another connector fit into it), or genderless/androgynous (capable of fitting together with another connector of the same type).

icon arrow

gender

Phonetic: "/ˈdʒɛndə/"

Part Of Speech: verb


Definition: To assign a gender to (a person); to perceive as having a gender; to address using terms (pronouns, nouns, adjectives...) that express a certain gender.


Definition: To perceive (a thing) as having characteristics associated with a certain gender, or as having been authored by someone of a certain gender.

icon arrow

gender

Phonetic: "/ˈdʒɛndə/"

Part Of Speech: noun


Definition: Sound uttered by the mouth, especially by human beings in speech or song; sound thus uttered considered as possessing some special quality or character

Example: His low voice allowed him to become a bass in the choir.


Definition: Sound made through vibration of the vocal cords; sonant, or intonated, utterance; tone; — distinguished from mere breath sound as heard in whispering and voiceless consonants.


Definition: The tone or sound emitted by an object


Definition: The faculty or power of utterance

Example: to cultivate the voice


Definition: That which is communicated; message; meaning.


Definition: An expressed opinion, choice, will, desire, or wish; the right or ability to make such expression or to have it considered


Definition: Command; precept.


Definition: One who speaks; a speaker.


Definition: A particular style or way of writing that expresses a certain tone or feeling.


Definition: (grammar) A particular way of inflecting or conjugating verbs, or a particular form of a verb, by means of which is indicated the relation of the subject of the verb to the action which the verb expresses.

Example: The verbal system of Latin has two voices, active and passive.


Definition: In harmony, an independent vocal or instrumental part in a piece of composition.

Example: The theme of this piece constantly migrates between the three voice parts.


Definition: (IRC) A flag associated with a user on a channel, determining whether or not they can send messages to the channel.

icon arrow

binary

Phonetic: "/ˈbaɪ.nə.ɹɪ/"

Part Of Speech: noun


Definition: A thing which can have only (one or the other of) two values.


Definition: The bijective base-2 numeral system, which uses only the digits 0 and 1.


Definition: An executable computer file.


Definition: A satellite system consisting of two stars or other bodies orbiting each other.

icon arrow

binary

Phonetic: "/ˈbaɪ.nə.ɹɪ/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Being in a state of one of two mutually exclusive conditions such as on or off, true or false, molten or frozen, presence or absence of a signal.

Example: Binary states are often represented as 1 and 0 in computer science.


Definition: Concerning logic whose subject matter concerns binary states.


Definition: Concerning numbers and calculations using the binary number system.


Definition: Having two equally important parts; related to something with two parts.

Example: A binary statistical distribution has only two categories.


Definition: (computer engineering) Of an operation, function, procedure or logic gate, taking exactly two operands, arguments, parameters or inputs; having domain of dimension 2.

Example: Division of reals is a binary operation.


Definition: Of data, consisting coded values (e.g. machine code) not interpretable as plain or ASCII text (e.g. source code).

Example: He downloaded the binary distribution for Linux, then burned it to DVD.


Definition: Focusing on two mutually exclusive conditions.

Example: He has a very binary understanding of gender.

Türkçe'den İngilizce'ye Çevirmen

Çevirilerinizi daha da iyi hale getirmek için özel olarak tasarlanmış arayüzümüzün yeni özelliklerine göz atın. Doğal olarak, hizmetimiz ücretsiz kalır ve ayrıca bir uygulama olarak da mevcuttur. Tüm özellikler, çeşitli ortak dillerin kombinasyonları için yerel olarak mevcuttur. Diğer özellikler ve dil kombinasyonları aşağıdadır. Hangi dile çeviri yaparsanız yapın, ortaya çıkan metin çevrimiçi sözlüğümüze bağlanır. Anlamları ve diğer cümlelerdeki kullanımları hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, çıktı metin kutusundaki tek tek kelimeler ayrıntılı olarak analiz edilir. Her şey tamamen ayrıntılı ve gerekirse test edilmiştir!

Türkçe - İngilizce çevirmenimiz birçok dilbilimci ve geliştiricinin ürünüdür. Herhangi bir cümleyi, kelimeyi veya metnin tamamını hızlı ve tamamen ücretsiz çevirin! Çevirmenimiz 800'den fazla farklı dili anlamaktadır. Program medyadan büyük miktarda bilgi kullanır, bu nedenle tüm dünya haberlerini kapsar.Kaynak metinler, AI tabanlı yazım denetleyici tarafından otomatik olarak düzeltilerek daha iyi bir çeviri elde edilir. Tıp, kesin bilimler, hukuk vb. gibi çeşitli alanlarda metinlerinin içeriğini ve dil özelliklerini koruyarak belgeleri anında çevirin.Çeviri yazılımımızı diğer makine çevirmenlerinden farklı kılmak için çok yol kat ettik. Türkçe - İngilizce çevirmenimiz orijinal metnin anlamını ve cümlenin ana fikrini asıl amaçlandığı gibi korumak için tasarlanmıştır. Çevirmenimiz olabildiğince insandır. Ürünümüz en iyi gizliliği sağlar. Verilerinizi izlemiyor, satmıyor veya saklamıyoruz. Çevirileriniz size aittir. Transferler için kayıt ve ödeme gerekli değildir!