gramos por centímetro cúbico (g/cm3 or g/cc)

Kullanım örnekleri

gramos por centímetro cúbico (g/cm3 or g/cc)
grams per cubic centimetre (g/cm3 or g/cc)
icon arrow

grams

Part Of Speech: noun


Definition: A photograph or video shared on this service.

icon arrow

grams

Part Of Speech: noun


Definition: A unit of mass equal to one-thousandth of a kilogram. Symbol: g

icon arrow

grams

Part Of Speech: noun


Definition: Grandmother

icon arrow

per

Phonetic: "/pɜː(ɹ)/"

Part Of Speech: preposition


Definition: For each.

Example: $2.50 per dozen


Definition: To each, in each (used in expressing ratios of units).

Example: 100 centimeters per meter


Definition: By the, by means of the, via the, through the.

Example: Introduce the endoscope per nasum.


Definition: In accordance with.

Example: I parked my car at the curb per your request.

icon arrow

cubic

Phonetic: "/ˈkjuː.bɪk/"

Part Of Speech: noun


Definition: A cubic curve.

icon arrow

cubic

Phonetic: "/ˈkjuː.bɪk/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Used in the names of units of volume formed by multiplying a unit of length by itself twice.

Example: cubic foot


Definition: Of a class of polynomial of the form ax^3 + bx^2 + cx + d


Definition: Having three equal axes and all angles 90°.

Example: cubic cleavage

icon arrow

centimetre

Phonetic: "/ˈsɛn.tɪ.miː.tə/"

Part Of Speech: noun


Definition: An SI unit of length equal to 10-2 metres. Symbol: cm

icon arrow

or

Phonetic: "/ɔː(ɹ)/"

Part Of Speech: conjunction


Definition: Connects at least two alternative words, phrases, clauses, sentences, etc. each of which could make a passage true. In English, this is the "inclusive or." The "exclusive or" is formed by "either [...] or".

Example: He might get cancer, or be hit by a bus, or God knows what.


Definition: An operator denoting the disjunction of two propositions or truth values. There are two forms, the inclusive or and the exclusive or.


Definition: Counts the elements before and after as two possibilities.


Definition: Otherwise (a consequence of the condition that the previous is false).

Example: It's raining! Come inside or you'll catch a cold!


Definition: Connects two equivalent names.

Example: The country Myanmar, or Burma

Türkçe-İngilizce Şarkı Sözleri Çevirmeni

Çevirinin anadilde gerçek anlamda ses çıkarabilmesi için dilsel doğruluğun yanı sıra kültürel özellikler ve bilginin de sağlanması esastır. Bu yüzden dilin nüanslarını bilen İngiltere'den tercümanlarla çalışıyoruz. Türkçe ve İngilizce tercümanlarımız, çeviride hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlamak için sorularınızı yanıtlamak ve açıklamalar sağlamak için her zaman hazırdır. Tercümanımızın rekor sürede doğru çeviriler sunabilmesinden ve bunun hızlı, güvenli ve tamamen ücretsiz olmasından gurur duyuyoruz! Kullanıcılarımızı önemsiyoruz.

Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.İngilizce'den Türkçe'ye çeviri saniyeler sürer ve tek istekte bin kelimeye kadar çeviri yapabilirsiniz. İngilizce ve Türkçe dünyada çok yaygın dillerdir. İngilizceden Türkçeye çevirmenimiz, birinde uzman olup diğerini öğrenirken bu dillerin temel metinlerini öğrenmenize veya anlamanıza yardımcı olacaktır. Çeviri API'lerimiz İngilizce'den Türkçe'ye mükemmel çeviri sağlar, ek redaksiyon ile bu çeviriler hukuk, tıp ve diğer yüksek düzeyde uzmanlık alanları gibi görev açısından kritik alanlarda kullanılabilir. İngilizce'den Türkçe'ye çevirmen, çevirdiğiniz metnin doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlar ve selamlaşma, seyahat, alışveriş, sayılar ve diğer sınırsız sayıda ortak alan gibi sık kullanılan cümle ve kelimeleri çevirmek için idealdir.