hareketli ortalamalar

Kullanım örnekleri

hareketli ortalamalar
moving averages
icon arrow

moving

Phonetic: "/ˈmuːvɪŋ/"

Part Of Speech: verb


Definition: To change place or posture; to go, in any manner, from one place or position to another.

Example: A ship moves rapidly.


Definition: To act; to take action; to begin to act

Example: Come on guys, let's move: there's work to do!


Definition: To change residence, for example from one house, town, or state, to another; to go and live at another place. See also move out and move in.

Example: I decided to move to the country for a more peaceful life.


Definition: (and other games) To change the place of a piece in accordance with the rules of the game.

Example: My opponent's counter was moving much quicker round the board than mine.


Definition: To cause to change place or posture in any manner; to set in motion; to carry, convey, draw, or push from one place to another

Example: The horse moves a carriage.


Definition: To transfer (a piece or man) from one space or position to another, according to the rules of the game

Example: She moved the queen closer to the centre of the board.


Definition: To excite to action by the presentation of motives; to rouse by representation, persuasion, or appeal; to influence.

Example: This song moves me to dance.


Definition: To arouse the feelings or passions of; especially, to excite to tenderness or compassion, to excite (for example, an emotion).

Example: That book really moved me.


Definition: To propose; to recommend; specifically, to propose formally for consideration and determination, in a deliberative assembly; to submit

Example: I move to repeal the rule regarding obligatory school uniform.


Definition: To mention; to raise (a question); to suggest (a course of action); to lodge (a complaint).


Definition: To incite, urge (someone to do something); to solicit (someone for or of an issue); to make a proposal to.


Definition: To apply to, as for aid.


Definition: To request an action from the court.

Example: An attorney moved the court to issue a restraining order.


Definition: To bow or salute upon meeting.


Definition: To sell, to market (especially, but not exclusively, illegal products)

icon arrow

moving

Phonetic: "/ˈmuːvɪŋ/"

Part Of Speech: noun


Definition: The relocation of goods


Definition: A causing of a movement

Example: The rats' movings are willed movements.

icon arrow

moving

Phonetic: "/ˈmuːvɪŋ/"

Part Of Speech: adjective


Definition: That moves or move.

Example: moving pictures


Definition: That causes someone to feel emotion.

icon arrow

averages

Part Of Speech: noun


Definition: The arithmetic mean.

Example: The average of 10, 20 and 24 is (10 + 20 + 24)/3 = 18.


Definition: Any measure of central tendency, especially any mean, the median, or the mode.


Definition: (marine) Financial loss due to damage to transported goods; compensation for damage or loss.


Definition: Customs duty or similar charge payable on transported goods.


Definition: Proportional or equitable distribution of financial expense.


Definition: An indication of a player's ability calculated from his scoring record, etc.

Example: batting average


Definition: (in the plural) In the corn trade, the medial price of the several kinds of grain in the principal corn markets.

icon arrow

averages

Part Of Speech: verb


Definition: To compute the average of, especially the arithmetic mean.

Example: If you average 10, 20 and 24, you get 18.


Definition: Over a period of time or across members of a population, to have or generate a mean value of.

Example: I averaged 75% in my examinations this year.


Definition: To divide among a number, according to a given proportion.

Example: to average a loss


Definition: To be, generally or on average.

icon arrow

averages

Part Of Speech: noun


Definition: The service that a tenant owed his lord, to be done by the animals of the tenant, such as the transportation of wheat, turf, etc.

Türkçe-İngilizce Şarkı Sözleri Çevirmeni

İster eğitim, iş veya kişisel amaçlar için İngilizce'den Türkçe'ye veya Türkçe'den İngilizce'ye çevrilmiş metinlere ihtiyacınız olsun, online çeviri siteleri aklınıza gelen ilk çözüm olabilir. Tercümanımız kurumsal, akademik, yasal, tıbbi terimleri yetkin bir şekilde dikkate alır. Ayrıca çeviri aşamasında, aklınıza gelen metnin, ihtiyacınız olan terimler kullanılarak, bu alanda profesyonellerle çalışarak ihtiyacınız olan tarzda tercüme edildiğinden emin olabilirsiniz.

Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!İngilizce'den Türkçe'ye çeviri saniyeler sürer ve tek istekte bin kelimeye kadar çeviri yapabilirsiniz. İngilizce ve Türkçe dünyada çok yaygın dillerdir. İngilizceden Türkçeye çevirmenimiz, birinde uzman olup diğerini öğrenirken bu dillerin temel metinlerini öğrenmenize veya anlamanıza yardımcı olacaktır. Çeviri API'lerimiz İngilizce'den Türkçe'ye mükemmel çeviri sağlar, ek redaksiyon ile bu çeviriler hukuk, tıp ve diğer yüksek düzeyde uzmanlık alanları gibi görev açısından kritik alanlarda kullanılabilir. İngilizce'den Türkçe'ye çevirmen, çevirdiğiniz metnin doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlar ve selamlaşma, seyahat, alışveriş, sayılar ve diğer sınırsız sayıda ortak alan gibi sık kullanılan cümle ve kelimeleri çevirmek için idealdir.