punto de amarre

Kullanım örnekleri

punto de amarre
lashing point
icon arrow

lashing

Phonetic: "/ˈlæʃɪŋ/"

Part Of Speech: verb


Definition: To strike with a lash; to whip or scourge with a lash, or with something like one.


Definition: To strike forcibly and quickly, as with a lash; to beat, or beat upon, with a motion like that of a lash.


Definition: To throw out with a jerk or quickly.


Definition: To scold; or to satirize; to censure with severity.


Definition: To ply the whip; to strike.


Definition: To utter censure or sarcastic language.


Definition: (of rain) To fall heavily, especially in the phrase lash down

icon arrow

lashing

Phonetic: "/ˈlæʃɪŋ/"

Part Of Speech: verb


Definition: To bind with a rope, cord, thong, or chain, so as to fasten.

Example: lash a pack on a horse's back

icon arrow

lashing

Phonetic: "/ˈlæʃɪŋ/"

Part Of Speech: noun


Definition: Something used to tie something or lash it to something.

Example: The lashings, which had been holding the chest to the deck of the storm-tossed ship, broke, and it went overboard.


Definition: (in the form "lashings of"): plenty of

Example: Lashings of ginger beer


Definition: The act of one who, or that which, lashes; castigation; chastisement.

icon arrow

point

Part Of Speech: noun


Definition: A discrete division of something.


Definition: A sharp extremity.


Definition: One of the several different parts of the escutcheon.


Definition: A short piece of cordage used in reefing sails.


Definition: A string or lace used to tie together certain garments.


Definition: Lace worked by the needle.

Example: point de Venise; Brussels point


Definition: An item of private information; a hint; a tip; a pointer.


Definition: The attitude assumed by a pointer dog when he finds game.

Example: The dog came to a point.


Definition: The perpendicular rising of a hawk over the place where its prey has gone into cover.


Definition: The act of pointing, as of the foot downward in certain dance positions.


Definition: The gesture of extending the index finger in a direction in order to indicate something.


Definition: A vaccine point.


Definition: In various sports, a position of a certain player, or, by extension, the player occupying that position.

En İyi Tur-Eng Çevirmen

İster eğitim, iş veya kişisel amaçlar için İngilizce'den Türkçe'ye veya Türkçe'den İngilizce'ye çevrilmiş metinlere ihtiyacınız olsun, online çeviri siteleri aklınıza gelen ilk çözüm olabilir. Tercümanımız kurumsal, akademik, yasal, tıbbi terimleri yetkin bir şekilde dikkate alır. Ayrıca çeviri aşamasında, aklınıza gelen metnin, ihtiyacınız olan terimler kullanılarak, bu alanda profesyonellerle çalışarak ihtiyacınız olan tarzda tercüme edildiğinden emin olabilirsiniz.

Türkçe - İngilizce çevirmenimiz birçok dilbilimci ve geliştiricinin ürünüdür. Herhangi bir cümleyi, kelimeyi veya metnin tamamını hızlı ve tamamen ücretsiz çevirin! Çevirmenimiz 800'den fazla farklı dili anlamaktadır. Program medyadan büyük miktarda bilgi kullanır, bu nedenle tüm dünya haberlerini kapsar.Çevirinin anadilde gerçek anlamda ses çıkarabilmesi için dilsel doğruluğun yanı sıra kültürel özellikler ve bilginin de sağlanması esastır. Bu yüzden dilin nüanslarını bilen İngiltere'den tercümanlarla çalışıyoruz. Türkçe ve İngilizce tercümanlarımız, çeviride hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlamak için sorularınızı yanıtlamak ve açıklamalar sağlamak için her zaman hazırdır. Tercümanımızın rekor sürede doğru çeviriler sunabilmesinden ve bunun hızlı, güvenli ve tamamen ücretsiz olmasından gurur duyuyoruz! Kullanıcılarımızı önemsiyoruz.