rock pesado

Kullanım örnekleri

rock pesado
heavy metal
icon arrow

heavy

Phonetic: "/ˈhe.vi/"

Part Of Speech: noun


Definition: A villain or bad guy; the one responsible for evil or aggressive acts.

Example: With his wrinkled, uneven face, the actor always seemed to play the heavy in films.


Definition: A doorman, bouncer or bodyguard.

Example: A fight started outside the bar but the heavies came out and stopped it.


Definition: A large multi-engined aircraft. (The term heavy normally follows the call-sign when used by air traffic controllers.)

icon arrow

heavy

Phonetic: "/ˈhe.vi/"

Part Of Speech: verb


Definition: (often with "up") To make heavier.


Definition: To sadden.


Definition: To use power and/or wealth to exert influence on, e.g., governments or corporations; to pressure.

Example: The union was well known for the methods it used to heavy many businesses.

icon arrow

heavy

Phonetic: "/ˈhe.vi/"

Part Of Speech: adjective


Definition: (of a physical object) Having great weight.


Definition: (of a topic) Serious, somber.


Definition: Not easy to bear; burdensome; oppressive.

Example: heavy yokes, expenses, undertakings, trials, news, etc.


Definition: Good.

Example: This film is heavy.


Definition: (late 1960s, 1970s) Profound.

Example: The Moody Blues are, like, heavy.


Definition: (of a rate of flow) High, great.


Definition: Armed.

Example: Come heavy, or not at all.


Definition: Louder, more distorted.

Example: Metal is heavier than swing.


Definition: (of weather) Hot and humid.


Definition: (of a person) Doing the specified activity more intensely than most other people.

Example: He was a heavy sleeper, a heavy eater and a heavy smoker – certainly not an ideal husband.


Definition: (of food) High in fat or protein; difficult to digest.

Example: Cheese-stuffed sausage is too heavy to eat before exercising.


Definition: Of great force, power, or intensity; deep or intense.

Example: it was a heavy storm;  a heavy slumber in bed;  a heavy punch


Definition: Laden to a great extent.

Example: his eyes were heavy with sleep;  she was heavy with child


Definition: Laden with that which is weighty; encumbered; burdened; bowed down, either with an actual burden, or with grief, pain, disappointment, etc.


Definition: Slow; sluggish; inactive; or lifeless, dull, inanimate, stupid.

Example: a heavy gait, looks, manners, style, etc.


Definition: Impeding motion; cloggy; clayey.

Example: a heavy road; a heavy soil


Definition: Not raised or leavened.

Example: heavy bread


Definition: (of wines or spirits) Having much body or strength.


Definition: With child; pregnant.


Definition: Containing one or more isotopes that are heavier than the normal one


Definition: (petroleum) with high viscosity

icon arrow

heavy

Phonetic: "/ˈhe.vi/"

Part Of Speech: adverb


Definition: In a heavy manner; weightily; heavily; gravely.

Example: heavy laden with their sins


Definition: To a great degree; greatly.


Definition: Very

icon arrow

metal

Phonetic: "/ˈmɛtəl/"

Part Of Speech: noun


Definition: (heading) Chemical elements or alloys, and the mines where their ores come from.


Definition: A light tincture used in a coat of arms, specifically argent and or.


Definition: Molten glass that is to be blown or moulded to form objects.


Definition: A category of rock music encompassing a number of genres (including thrash metal, death metal, heavy metal, etc.) characterized by strong drum-beats and distorted guitars.


Definition: The substance that constitutes something or someone; matter; hence, character or temper; mettle.


Definition: The effective power or calibre of guns carried by a vessel of war.


Definition: (in the plural) The rails of a railway.


Definition: (travel) The actual airline operating a flight, rather than any of the codeshare operators.

Example: We have American Airlines tickets, but it's on British Airways metal.

icon arrow

metal

Phonetic: "/ˈmɛtəl/"

Part Of Speech: verb


Definition: To make a road using crushed rock, stones etc.

icon arrow

metal

Phonetic: "/ˈmɛtəl/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Characterized by strong drum-beats and distorted guitars.


Definition: Having the emotional or social characteristics associated with metal music; brash, bold, frank, unyielding, etc.

Türkçeden İngilizceye En Hızlı Çevirmen

Çeviri yazılımımızı diğer makine çevirmenlerinden farklı kılmak için çok yol kat ettik. Türkçe - İngilizce çevirmenimiz orijinal metnin anlamını ve cümlenin ana fikrini asıl amaçlandığı gibi korumak için tasarlanmıştır. Çevirmenimiz olabildiğince insandır. Ürünümüz en iyi gizliliği sağlar. Verilerinizi izlemiyor, satmıyor veya saklamıyoruz. Çevirileriniz size aittir. Transferler için kayıt ve ödeme gerekli değildir!

Çevirinize ince ayar yapmak için yerleşik sözlükleri kullanın: Tek tıklamayla eşanlamlılar ve örneklerle bağlam içi çeviriler, anlamlar, telaffuz ve diğer dil özelliklerinde sorunsuz bir şekilde uzmanlaşmanıza yardımcı olur. Kesinlikle ücretsiz, hızlı ve doğru çevirmen!Çevirinin anadilde gerçek anlamda ses çıkarabilmesi için dilsel doğruluğun yanı sıra kültürel özellikler ve bilginin de sağlanması esastır. Bu yüzden dilin nüanslarını bilen İngiltere'den tercümanlarla çalışıyoruz. Türkçe ve İngilizce tercümanlarımız, çeviride hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlamak için sorularınızı yanıtlamak ve açıklamalar sağlamak için her zaman hazırdır. Tercümanımızın rekor sürede doğru çeviriler sunabilmesinden ve bunun hızlı, güvenli ve tamamen ücretsiz olmasından gurur duyuyoruz! Kullanıcılarımızı önemsiyoruz.Yukarıdaki giriş alanını kullanarak İngilizce-Türkçe sözlükte bir Türkçe terim arayın. İngilizce veya Türkçe arama yapabilirsiniz. İngilizce veya Türkçe aradığınız cümlenin çok fazla çevirisi varsa filtreleme seçeneklerini kullanarak sonuçları sınırlandırabilirsiniz. İngilizce-Türkçe sözlükte harfe göre ara. İngilizce-Türkçe sözlük, alfabeyi manuel olarak görüntüleme olanağı sağlar. Belirli kelimelerin çevirilerine bakmak ve bir cümle bağlamında ne anlama geldiklerini görmek için aşağıdaki bağlantıları da kullanabilirsiniz.