cambiador de diapositivas

Kullanım örnekleri

cambiador de diapositivas
slide changer
icon arrow

slide

Phonetic: "/slaɪd/"

Part Of Speech: noun


Definition: An item of play equipment that children can climb up and then slide down again.

Example: The long, red slide was great fun for the kids.


Definition: A surface of ice, snow, butter, etc. on which someone can slide for amusement or as a practical joke.


Definition: The falling of large amounts of rubble, earth and stones down the slope of a hill or mountain; avalanche.

Example: The slide closed the highway.


Definition: An inclined plane on which heavy bodies slide by the force of gravity, especially one constructed on a mountainside for conveying logs by sliding them down.


Definition: A mechanism consisting of a part which slides on or against a guide.


Definition: The act of sliding; smooth, even passage or progress.

Example: a slide on the ice


Definition: A lever that can be moved in two directions.


Definition: A valve that works by sliding, such as in a trombone.


Definition: A transparent plate bearing an image to be projected to a screen.


Definition: (by extension) A page of a computer presentation package such as PowerPoint.

Example: I still need to prepare some slides for my presentation tomorrow.


Definition: A flat, usually rectangular piece of glass or similar material on which a prepared sample may be viewed through a microscope Generally referred to as a microscope slide.


Definition: The act of dropping down and skidding into a base


Definition: (guitar) A hand-held device made of smooth, hard material, used in the practice of slide guitar.


Definition: A lively dance from County Kerry, in 12/8 time.


Definition: A small dislocation in beds of rock along a line of fissure.


Definition: A grace consisting of two or more small notes moving by conjoint degrees, and leading to a principal note either above or below.


Definition: A sound which, by a gradual change in the position of the vocal organs, passes imperceptibly into another sound.


Definition: A clasp or brooch for a belt, etc.


Definition: (footwear) A shoe that is backless and open-toed.


Definition: (speech therapy) A voluntary stutter used as a technique to control stuttering in one's speech.

icon arrow

slide

Phonetic: "/slaɪd/"

Part Of Speech: verb


Definition: To (cause to) move in continuous contact with a surface

Example: He slid the boat across the grass.


Definition: To move on a low-friction surface.

Example: The car slid on the ice.


Definition: To drop down and skid into a base.

Example: Jones slid into second.


Definition: To lose one’s balance on a slippery surface.

Example: He slid while going around the corner.


Definition: To pass or put imperceptibly; to slip.

Example: to slide in a word to vary the sense of a question


Definition: To pass inadvertently.


Definition: To pass along smoothly or unobservedly; to move gently onward without friction or hindrance.

Example: A ship or boat slides through the water.


Definition: To pass from one note to another with no perceptible cessation of sound.

icon arrow

changer

Part Of Speech: noun


Definition: Someone or something who changes things.


Definition: Someone or something that changes or transforms itself.


Definition: A person employed in changing or discounting money.

Türkçeden İngilizceye En Hızlı Çevirmen

İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!

İngilizce'den Türkçe'ye çeviri saniyeler sürer ve tek istekte bin kelimeye kadar çeviri yapabilirsiniz. İngilizce ve Türkçe dünyada çok yaygın dillerdir. İngilizceden Türkçeye çevirmenimiz, birinde uzman olup diğerini öğrenirken bu dillerin temel metinlerini öğrenmenize veya anlamanıza yardımcı olacaktır. Çeviri API'lerimiz İngilizce'den Türkçe'ye mükemmel çeviri sağlar, ek redaksiyon ile bu çeviriler hukuk, tıp ve diğer yüksek düzeyde uzmanlık alanları gibi görev açısından kritik alanlarda kullanılabilir. İngilizce'den Türkçe'ye çevirmen, çevirdiğiniz metnin doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlar ve selamlaşma, seyahat, alışveriş, sayılar ve diğer sınırsız sayıda ortak alan gibi sık kullanılan cümle ve kelimeleri çevirmek için idealdir.Türkçe - İngilizce çevirmenimiz birçok dilbilimci ve geliştiricinin ürünüdür. Herhangi bir cümleyi, kelimeyi veya metnin tamamını hızlı ve tamamen ücretsiz çevirin! Çevirmenimiz 800'den fazla farklı dili anlamaktadır. Program medyadan büyük miktarda bilgi kullanır, bu nedenle tüm dünya haberlerini kapsar.