radyo ilanı

Kullanım örnekleri

radyo ilanı
spot
icon arrow

spot

Phonetic: "/spɒt/"

Part Of Speech: noun


Definition: A round or irregular patch on the surface of a thing having a different color, texture etc. and generally round in shape.

Example: The leopard is noted for the spots of color in its fur.


Definition: A stain or disfiguring mark.

Example: I have tried everything, and I can’t get this spot out.


Definition: A pimple, papule or pustule.

Example: I think she's got chicken pox; she's covered in spots.


Definition: A small, unspecified amount or quantity.

Example: Would you like to come round on Sunday for a spot of lunch?


Definition: A bill of five-dollar or ten-dollar denomination in dollars.

Example: Here's the twenty bucks I owe you, a ten spot and two five spots.


Definition: A location or area.

Example: For our anniversary we went back to the same spot where we first met.


Definition: A parking space.


Definition: An official determination of placement.

Example: The fans were very unhappy with the referee's spot of the ball.


Definition: A bright lamp; a spotlight.


Definition: A brief advertisement or program segment on television.

Example: Did you see the spot on the news about the shoelace factory?


Definition: Difficult situation; predicament.

Example: She was in a real spot when she ran into her separated husband while on a date.


Definition: One who spots (supports or assists a maneuver, or is prepared to assist if safety dictates); a spotter.


Definition: Penalty spot.


Definition: The act of spotting or noticing something.

Example: - Whoops. Good spot.


Definition: A variety of the common domestic pigeon, so called from a spot on its head just above the beak.


Definition: A food fish (Leiostomus xanthurus) of the Atlantic coast of the United States, with a black spot behind the shoulders and fifteen oblique dark bars on the sides.


Definition: The southern redfish, or red horse (Sciaenops ocellatus), which has a spot on each side at the base of the tail.


Definition: (in the plural, brokers' slang) Commodities, such as merchandise and cotton, sold for immediate delivery.


Definition: An autosoliton.


Definition: A decimal point; point.

Example: Twelve spot two five pounds sterling. (ie. £12.25)


Definition: Any of various points marked on the table, from which balls are played, in snooker, pool, billiards, etc.


Definition: Any of the balls marked with spots in the game of pool, which one player aims to pot, the other player taking the stripes.

icon arrow

spot

Phonetic: "/spɒt/"

Part Of Speech: verb


Definition: To see, find; to pick out, notice, locate, distinguish or identify.

Example: Try to spot the differences between these two pictures.


Definition: To loan a small amount of money to someone.

Example: I’ll spot you ten dollars for lunch.


Definition: To stain; to leave a spot (on).

Example: Hard water will spot if it is left on a surface.


Definition: To remove, or attempt to remove, a stain.

Example: I spotted the carpet where the child dropped spaghetti.


Definition: To retouch a photograph on film to remove minor flaws.


Definition: To support or assist a maneuver, or to be prepared to assist if safety dictates.

Example: I can’t do a back handspring unless somebody spots me.


Definition: To keep the head and eyes pointing in a single direction while turning.

Example: Most figure skaters do not spot their turns like dancers do.


Definition: To stain; to blemish; to taint; to disgrace; to tarnish, as reputation.


Definition: To cut or chip (timber) in preparation for hewing.


Definition: To place an object at a location indicated by a spot. Notably in billiards or snooker.

Example: The referee had to spot the pink on the blue spot.

icon arrow

spot

Phonetic: "/spɒt/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Available on the spot; for immediate payment or delivery.

Example: spot wheat; spot cash; a spot contract

Web Türkçe-İngilizce Çevirmen

Hızlı bir İngilizce'den Türkçe'ye çeviriye ihtiyacınız olduğunda arkadaşlarınıza ve ajanslara başvurmayı bırakın. Kendinizi uygulamamızla donatın ve bunu kendiniz, daha hızlı ve daha doğru bir şekilde yapmak için devasa kitaplığımızdan yararlanın. Uygulamalarımız iPhone, iPad, Mac ve Apple Watch ile yerel olarak entegre olur. Ayrıca, sınıfının en iyisi Safari, Chrome, Firefox, Opera ve Edge uzantılarımızla favori tarayıcınızı özelleştirebilirsiniz. Facebook sayfamızı ziyaret edin ve sütunumuzu okuyun - yeni gönderilerimizden bazıları burada görünecek. Teşekkürler!

İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!Çevirinin anadilde gerçek anlamda ses çıkarabilmesi için dilsel doğruluğun yanı sıra kültürel özellikler ve bilginin de sağlanması esastır. Bu yüzden dilin nüanslarını bilen İngiltere'den tercümanlarla çalışıyoruz. Türkçe ve İngilizce tercümanlarımız, çeviride hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlamak için sorularınızı yanıtlamak ve açıklamalar sağlamak için her zaman hazırdır. Tercümanımızın rekor sürede doğru çeviriler sunabilmesinden ve bunun hızlı, güvenli ve tamamen ücretsiz olmasından gurur duyuyoruz! Kullanıcılarımızı önemsiyoruz.Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.