çift

Kullanım örnekleri

çift
pair
icon arrow

pair

Part Of Speech: noun


Definition: Two similar or identical things taken together; often followed by of.

Example: I couldn't decide which of the pair of designer shirts I preferred, so I bought the pair.


Definition: Two people in a relationship, partnership or friendship.

Example: Spouses should make a great pair.


Definition: Used with binary nouns (often in the plural to indicate multiple instances, since such nouns are plural only, except in some technical contexts)

Example: a pair of scissors; two pairs of spectacles; several pairs of jeans


Definition: A couple of working animals attached to work together, as by a yoke.

Example: A pair is harder to drive than two mounts with separate riders.


Definition: A poker hand that contains two cards of identical rank, which cannot also count as a better hand.


Definition: A score of zero runs (a duck) in both innings of a two-innings match.


Definition: A double play, two outs recorded in one play.

Example: They turned a pair to end the fifth.


Definition: A doubleheader, two games played on the same day between the same teams

Example: The Pirates took a pair from the Phillies.


Definition: A boat for two sweep rowers.


Definition: A pair of breasts

Example: She's got a gorgeous pair.


Definition: The exclusion of one member of a parliamentary party from a vote, if a member of the other party is absent for important personal reasons.


Definition: Two members of opposite parties or opinion, as in a parliamentary body, who mutually agree not to vote on a given question, or on issues of a party nature during a specified time.

Example: There were two pairs on the final vote.


Definition: A number of things resembling one another, or belonging together; a set.


Definition: (kinematics) In a mechanism, two elements, or bodies, which are so applied to each other as to mutually constrain relative motion; named in accordance with the motion it permits, as in turning pair, sliding pair, twisting pair.

icon arrow

pair

Part Of Speech: verb


Definition: To group into one or more sets of two.

Example: The wedding guests were paired boy/girl and groom's party/bride's party.


Definition: To bring two (animals, notably dogs) together for mating.


Definition: To engage (oneself) with another of opposite opinions not to vote on a particular question or class of questions.


Definition: To suit; to fit, as a counterpart.

Web Türkçe-İngilizce Çevirmen

Yukarıdaki giriş alanını kullanarak İngilizce-Türkçe sözlükte bir Türkçe terim arayın. İngilizce veya Türkçe arama yapabilirsiniz. İngilizce veya Türkçe aradığınız cümlenin çok fazla çevirisi varsa filtreleme seçeneklerini kullanarak sonuçları sınırlandırabilirsiniz. İngilizce-Türkçe sözlükte harfe göre ara. İngilizce-Türkçe sözlük, alfabeyi manuel olarak görüntüleme olanağı sağlar. Belirli kelimelerin çevirilerine bakmak ve bir cümle bağlamında ne anlama geldiklerini görmek için aşağıdaki bağlantıları da kullanabilirsiniz.

İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!Çevirilerinizi daha da iyi hale getirmek için özel olarak tasarlanmış arayüzümüzün yeni özelliklerine göz atın. Doğal olarak, hizmetimiz ücretsiz kalır ve ayrıca bir uygulama olarak da mevcuttur. Tüm özellikler, çeşitli ortak dillerin kombinasyonları için yerel olarak mevcuttur. Diğer özellikler ve dil kombinasyonları aşağıdadır. Hangi dile çeviri yaparsanız yapın, ortaya çıkan metin çevrimiçi sözlüğümüze bağlanır. Anlamları ve diğer cümlelerdeki kullanımları hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, çıktı metin kutusundaki tek tek kelimeler ayrıntılı olarak analiz edilir. Her şey tamamen ayrıntılı ve gerekirse test edilmiştir!