kas sıkışması

Kullanım örnekleri

kas sıkışması
muscle contraction
icon arrow

muscle

Phonetic: "/ˈmʌs.əl/"

Part Of Speech: noun


Definition: A contractile form of tissue which animals use to effect movement.

Example: Muscle consists largely of actin and myosin filaments.


Definition: An organ composed of muscle tissue.


Definition: (usually in the plural) A well-developed physique, in which the muscles are enlarged from exercise.


Definition: Strength, force.


Definition: Hired strongmen or bodyguards.

icon arrow

muscle

Phonetic: "/ˈmʌs.əl/"

Part Of Speech: verb


Definition: To use force to make progress, especially physical force.

Example: He muscled his way through the crowd.

icon arrow

contraction

Phonetic: "/kɒnˈtɹæk.ʃən/"

Part Of Speech: noun


Definition: A reversible reduction in size.


Definition: A period of economic decline or negative growth.

Example: The country's economic contraction was caused by high oil prices.


Definition: A shortening of a muscle when it is used.


Definition: A strong and often painful shortening of the uterine muscles prior to or during childbirth.


Definition: A process whereby one or more sounds of a free morpheme (a word) are lost or reduced, such that it becomes a bound morpheme (a clitic) that attaches phonologically to an adjacent word.

Example: In English didn't, that's, and wanna, the endings -n't, -'s, and -a arose by contraction.


Definition: (English orthography) A word with omitted letters replaced by an apostrophe, usually resulting from the above process.

Example: "Don't" is a contraction of "do not."


Definition: A shorthand symbol indicating an omission for the purpose of brevity.


Definition: The process of contracting a disease.

Example: the contraction of malaria


Definition: Syncope, the loss of sounds from within a word.


Definition: The acquisition of something, generally negative.

Example: Our contraction of debt in this quarter has reduced our ability to attract investors.


Definition: A distinct stage of wound healing, wherein the wound edges are gradually pulled together.

İngilizce Türkçe Cümle Çevirmeni

Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.

Yukarıdaki giriş alanını kullanarak İngilizce-Türkçe sözlükte bir Türkçe terim arayın. İngilizce veya Türkçe arama yapabilirsiniz. İngilizce veya Türkçe aradığınız cümlenin çok fazla çevirisi varsa filtreleme seçeneklerini kullanarak sonuçları sınırlandırabilirsiniz. İngilizce-Türkçe sözlükte harfe göre ara. İngilizce-Türkçe sözlük, alfabeyi manuel olarak görüntüleme olanağı sağlar. Belirli kelimelerin çevirilerine bakmak ve bir cümle bağlamında ne anlama geldiklerini görmek için aşağıdaki bağlantıları da kullanabilirsiniz.İster eğitim, iş veya kişisel amaçlar için İngilizce'den Türkçe'ye veya Türkçe'den İngilizce'ye çevrilmiş metinlere ihtiyacınız olsun, online çeviri siteleri aklınıza gelen ilk çözüm olabilir. Tercümanımız kurumsal, akademik, yasal, tıbbi terimleri yetkin bir şekilde dikkate alır. Ayrıca çeviri aşamasında, aklınıza gelen metnin, ihtiyacınız olan terimler kullanılarak, bu alanda profesyonellerle çalışarak ihtiyacınız olan tarzda tercüme edildiğinden emin olabilirsiniz.